FNWI collegetour: Geschilderde gevoelens in de Gouden Eeuw

In samenwerking met FNWI (UvA)

04mrt2015 20.00 - 21.30

Lezing

Van oktober 2014 tot 15 februari 2015 vond in het Frans Hals Museum de eerste tentoonstelling plaats van emoties in de Nederlandse schilderkunst van de Gouden Eeuw. Hiervoor is nieuw onderzoek gedaan naar de wijze waarop kunsttheoretici en kunstenaars uit die tijd omgingen met de weergave van de emoties. Twee experts, Gary Schwartz en Theo Gevers, over gevoelens, de Gouden Eeuw en geautomatiseerde emotieherkenning.

Kunsthistoricus en gastconservator van de tentoonstelling, Gary Schwartz,  bestudeert hoe de kennis over de emoties in de kunstwereld van die tijd zich verhoudt tot de kennis van nu. De resultaten zijn frappant. Vrijwel elke huidige theorie over de expressie van emoties heeft een equivalent in de geschriften van kunstenaar-schrijvers als Karel van Mander, Samuel van Hoogstraten en Arnold Houbraken. Psycholoog en emotie-expert Paul Ekman zegt vandaag de dag: De mens kent zeven basisemoties: Woede, Walging, Angst, Geluk, Droefheid, Verbazing en Minachting. Arnold Houbraken zei in 1718: “Stel eens, men moet vreugd, blydschap, droefheid, schrik, toorn, verwondering, veragting enz. dat is, de menigerhande leidingen van de ziel … vertoonen.” Wat kunnen wij leren van de inzichten van de gesofisticeerde kunstenaars van toen? 

UvA hoogleraar Theo Gevers ontwierp emotieherkenningsprogramma’s, waar bezoekers van de tentoonstelling zelf mee konden experimenteren. Door middel van algoritmes kunnen dergelijke programma’s automatisch bepalen waar iemand naar kijkt, wat de leeftijd is, welke houding iemand aanneemt en of iemand echt of nep lacht. Uit gezichtsexpressies kan worden bepaald of iemand blij, verbaasd of boos is (emotieherkenning). Gevers legt uit hoe geautomatiseerde emotieherkenning werkt zowel in theorie als in de praktijk.

Over de sprekers: 

Gary Schwartz is een Nieuw Nederlander uit Brooklyn, New York, die nu dichtbij Breukelen, Stichtse Vecht woont. Als kunsthistoricus is hij vooral bekend om zijn boeken over Rembrandt; als uitgever om het levenswerk van Charlotte Salomon; en als organisator om de stichting van CODART, een netwerkorganisatie voor museumconservatoren van Nederlandse en Vlaamse kunst. Schwartz was gastconservator van de tentoonstelling Emoties – geschilderde gevoelens in de Gouden Eeuw, in het Frans Hals Museum in Haarlem. 

Theo Gevers, verbonden aan het Instituut voor Informatica,  doet onderzoek op het gebied van computer vision. Hij houdt zich bezig met theorieën en methoden die essentieel zijn voor computers om beelden en video’s te analyseren en te begrijpen, zoals kleuranalyse, aangezien kleur een belangrijke eigenschap is voor het herkennen van objecten. Een andere pijler binnen het onderzoek van Gevers is het bestuderen van menselijke gedrag in video’s. Recentelijk richt Gevers zich op de mogelijkheden van de reconstructie van objecten in 3D.

FNWI Collegetour 

Onderzoekers van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica presenteren de laatste ontwikkelingen vanuit de bètawereld en laten zich door u interviewen. 

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Gepubliceerd door  Spui25