FNWI Collegetour: Van Nakamoto tot Snowden

In samenwerking met de Faculteit der Natuurkunde, Wiskunde en Informatica, UvA

05feb2014 20.00 - 22.00

Lezing

In de verhouding tussen individuen en overheden heeft altijd spanning bestaan. Nu blijkt de NSA, soms zelfs in samenwerking met veiligheidsdiensten van bevriende landen, op ongekende schaal elektronische communicatie, computers, systemen en telefoons te hebben afgeluisterd. Kan er nog buiten deze systemen om gegaan worden, en zo ja: hoe? Twee lezingen van Jan Bergstra en Cees de Laat.

Door de moderne ontwikkelingen in ICT en internet heeft de overheid instrumenten in handen gekregen die het evenwicht tussen overheid en individu behoorlijk verstoren. Hetzelfde geldt voor de informatievoorsprong die grote bedrijven als Google, Facebook, LinkedIN, winkelketens met klantenkaarten en dergelijke hebben door van hun klanten/gebruikers gegevens te verzamelen. Een recente uitspraak van een WallMart executive was dat zij nu door profilering van aankoopgedrag soms weken eerder wisten dat iemand zwanger was dan dat de persoon dat zelf wist.

De Snowden onthullingen brengen dagelijks nieuwe zaken aan het licht. De Amerikaanse NSA (National Security Agency, soms vanwege de geheimzinnigheid ook wel No Such Agency genoemd) blijkt, soms zelfs in samenwerking met veiligheidsdiensten van bevriende landen, op ongekende schaal elektronische communicatie, computers, systemen, telefoons en dergelijke te hebben afgeluisterd en nog te doen. Ondertussen zijn er ook bewegingen ontstaan die proberen neutrale beveiligde communicatie (TOR) en geld systemen (BITCOIN) te ontwikkelen waar de overheid “by design” geen of moeilijk vat op kan krijgen. In twee lezingen zal ingegaan worden op verschillende aspecten van deze ontwikkelingen.

Over de sprekers 

Jan Bergstra 

Prof. dr. J.A. Bergstra is sinds 1985 hoogleraar informatica op de UvA. Hij is directeur van het Instituut voor Informatica in de FNWI. Verder is hij editor in chief van Science of Computer Programming en voorzitter van de sectie informatica van de Academia Europaea. Zijn onderzoek betreft de theorie van het programmeren en de formalisering van abstracte begrippen uit de informatica.

Cees de Laat 

Prof.dr.ir. C.T.A.M. de Laat leidt de onderzoeksgroep System and Network Engineering (SNE) van het Instituut voor Informatica aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is vanaf midden negentiger jaren bij de ontwikkeling van Internet in Nederland betrokken. Het onderzoek in zijn groep bestrijkt onder meer optische en switched netwerktechnologie voor internet transport van grootschalige hoeveelheden data in petascale wetenschappelijke toepassingen.

FNWI Collegetour 

Onderzoekers van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica presenteren de laatste ontwikkelingen vanuit de bètawereld en laten zich door u interviewen. 

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Gepubliceerd door  Spui25