Proost op de wetenschap: Etnische en gender diversiteit op de werkvloer

09nov2018 17.00 - 18.00

Evenement

De meerwaarde van diversiteit op de werkvloer voor een organisatie is een veel bediscussieerd onderwerp. Zo schrijft staatssecretaris van Ark in haar brief van 19 juni jl. aan de kamer ‘Ik richt….een programma in dat gericht is op een brede cultuurverandering ten aanzien van werving en selectie en de kracht van diversiteit op de werkvloer‘. Wat minder aandacht krijgt is, of, en zo ja, wat voor soort invloed diversiteit op het werk heeft op de voorkeur voor mensen van dezelfde etnische achtergrond of gender.

In dit proefschrift is voor het eerst in Nederland nagegaan hoe de etnische en gender samenstelling van de werkvloer de voorkeur van mensen voor de eigen groep kleiner of groter maakt. Claartje Thijs onderzocht het effect van gender en etnische diversiteit aan de hand van ontslagvoorkeuren en de steun voor voorkeursbeleid bij de werving en selectie. Het onderzoek werd gedaan onder werknemers in Nederland, in het onderzoek zijn zowel werknemers van  profit, non profit, kleine en grote organisaties meegenomen. In de lezing, die plaatsvindt een week na de week van de diversiteit, zal ingegaan worden op wanneer diversiteit niet en wanneer diversiteit wel tot meer tolerantie voor andere groepen leidt.

Over de spreker

Claartje Thijs studeerde sociologie aan de Universiteit Utrecht, waar zij ook de onderzoeksmaster ‘sociology and social research’ voltooide. Momenteel is zij werkzaam als senior beleidsadviseur arbeidsmarktdiscriminatie bij het College voor de Rechten van de Mens. Daarnaast was zij de afgelopen jaren als buitenpromovendus verbonden aan het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies. Haar expertisegebieden zijn onder meer beloningsbeleid, werving en selectie, en discriminatie op de arbeidsmarkt.  

Proost op de wetenschap

De SPUI25-programmareeks ‘Proost op de wetenschap’ geeft promovendi en onlangs gepromoveerde onderzoekers een platform om hun onderzoek te presenteren aan een breed publiek. Jonge wetenschappers vertellen bij SPUI25 over zijn of haar recente onderzoek.

De lezingen beginnen om 17:00 uur en duren ongeveer een half uur, waarna nog uitgebreid de tijd is om vragen te stellen. Ter afsluiting verzorgt SPUI25 een kleine borrel waarmee we proosten op de onderzoeker van de week, de wetenschap en de start van het weekend.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Gepubliceerd door  Spui25