David Cesarani’s ‘Endlösung. Het lot van de joden 1933-1949’

In samenwerking met Atlas Contact

20nov2018 20.00 - 21.30

Evenement

Het boek ‘Endlösung. Het lot van de joden 1933-1949’ is het levenswerk van de veelgeprezen wetenschapper David Cesarani. Het boek verschaft een geschiedenis van de Holocaust, met ruime aandacht voor wat daaraan voorafging en wat erop volgde. In dit programma bespreken we deze thematiek.

In zijn boek, dat nu voor het eerst in het Nederlands is vertaald, beschrijft Cesarani chronologisch en thematisch het verloop van de vervolging en vernietiging van de Europese Joden in de twintig verschillende landen, waaronder ook Nederland en België. Hij heeft daarbij al het onderzoek van de laatste halve eeuw verwerkt, maakt veelvuldig gebruik van brieven en dagboeken van tijdgenoten en ooggetuigen en laat zien hoe nauw de vervolging van de joden vervlochten was met het verloop van de oorlog zelf. De betrekkingen tussen vervolgers en vervolgden staan steeds centraal en ook lastige kwesties van onderdrukking, collaboratie, verzet en voortgaande ontmenselijking komen uitvoerig aan de orde. In dit programma bespreken we Cesarani’s levenswerk en de thematiek ervan. Inleiding door dr. Ton Zwaan, genocide-deskundige en vertaler van Endlösung. Met gelegenheid voor vragen en discussie

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Gepubliceerd door  Spui25