Proost op de wetenschap: Dante, Dopamine en depressiegala’s

Over autobiografische literatuur en gezondheidscultuur

08jun2018 17.00 - 18.00

Evenement

Depressie is een veelvoorkomende psychiatrische stoornis waarvoor vandaag de dag volop belangstelling is in verschillende domeinen van onze cultuur. De afgelopen decennia is er bovendien een grote hoeveelheid autobiografische boeken over depressie gepubliceerd. Deze worden vaak goed verkocht en hun auteurs krijgen geregeld aandacht in de media. Hoe wordt er in autobiografieën over depressie geschreven? Wat zijn de functies van deze teksten in de samenleving? En: wat hebben Dante, dopamine en depressiegala’s met elkaar te maken? Tijdens deze Proost op de wetenschap gaat Anne-Fleur van der Meer op deze vragen in. Zij deelt bevindingen uit haar promotieonderzoek naar autobiografische literatuur en de functies van deze teksten in de gezondheidscultuur.

Anne-Fleur van der Meer heeft onderzoek verricht naar autobiografische literatuur over depressie. Zij analyseerde onder meer Pil (2010) van Mike Boddé, Kikker gaat fietsen! (2008) Van Maarten van Buuren, het Amerikaanse werk David’s Inferno. My Journey Through the Dark Wood of Depression (2013) van David Blistein en Shoot the Damn Dog (2008) van de Britse auteur Sally Brampton. Anne-Fleur heeft onderzocht hoe depressie in dit type boeken is uitgedrukt en welke functies deze teksten in de samenleving hebben.

In haar lezing zal zij vertellen over een bijzondere gedeelde karakteristiek van de autobiografieën: zij bevatten behalve persoonlijke ziektegeschiedenissen, óók referenties aan allerlei uiteenlopende publicaties en bronnen over depressie: medische artikelen, diagnostische handboeken en bijsluiters van antidepressiva. Bovendien tref je er fragmenten aan uit zelfhulpliteratuur en voorlichtingsmateriaal. Minstens zo opmerkelijk zijn de vele citaten uit beroemde speelfilms en literaire werken (van Sartre, Couperus en Dante, bijvoorbeeld). De vertellers nemen de bronnen niet alleen over, ze geven er ook eigenzinnige commentaren op. Wat hebben deze bronnen in autobiografische literatuur te zoeken? In haar lezing betoogt Anne-Fleur dat een antwoord op deze vraag ons iets kan vertellen over de functies van autobiografieën in de hedendaagse gezondheidscultuur. Daarin zijn vragen naar en debatten over de betekenis van ziekte en (mentale) gezondheid alomtegenwoordig.

-

Anne-Fleur van der Meer

Over de spreker

Anne-Fleur van der Meer is docent moderne letterkunde aan de opleiding Literatuur & Samenleving van de Vrije Universiteit Amsterdam. Over haar onderzoeksinteresses op het gebied van de relaties tussen (autobiografische) literatuur, (medische) wetenschap en samenleving presenteerde zij op diverse internationale conferenties. Zij gaf lezingen voor gezondheidsprofessionals en publiceerde recentelijk nog over haar onderzoek in het themanummer van het tijdschrift Nederlandse Letterkunde De taal der ziekte: literaire perspectieven op geneeskunde, psychosomatiek en psychiatrie (2018). Haar promotieonderzoek naar autobiografische literatuur over depressie werd gesubsidieerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in het kader van Promoties in de Geesteswetenschappen

Proost op de wetenschap

De SPUI25-programmareeks ‘Proost op de wetenschap’ geeft promovendi en onlangs gepromoveerde onderzoekers een platform om hun onderzoek te presenteren aan een breed publiek. Jonge wetenschappers vertellen bij SPUI25 over zijn of haar recente onderzoek.

De lezingen beginnen om 17:00 uur en duren ongeveer een half uur, waarna nog uitgebreid de tijd is om vragen te stellen. Ter afsluiting verzorgt SPUI25 een kleine borrel waarmee we proosten op de onderzoeker van de week, de wetenschap en de start van het weekend.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25