Elementair Uurtje: Narcisme

In samenwerking met uitgeverij Amsterdam University Press

17mei2018 17.00 - 18.00

Evenement

Hoe zit dat nu eigenlijk? Een vraag die we ons vaak genoeg stellen, maar waar we niet altijd de tijd voor hebben om het uit te zoeken. Elementaire Deeltjes zijn een serie handzame inleidingen over diverse actuele onderwerpen en klassieke thema’s, geschreven door dé experts op dit gebied. Die vertalen we naar het podium. Dit keer: narcisme. Met Frans Schalkwijk en Lisa Peters.

In het alledaagse taalgebruik wordt narcisme vaak als een scheldwoord gebruikt voor mensen die uitermate tevreden zijn met zichzelf. Onze huidige ‘selfie’-maatschappij wordt ook in toenemende mate narcisme verweten. Maar wat is narcisme eigenlijk, en is het terecht dat wij de term zo snel in de mond nemen?

In het ‘Elementaire Deeltje: Narcisme’ legt Frans Schalkwijk  uit wat wetenschappers onder narcisme verstaan, sinds Sigmund Freud de term in 1914 introduceerde. Tegenwoordig zien we narcisme als een combinatie van een kwetsbaar zelfgevoel, een problematische omgang met emoties en forse problemen in relaties.

Ben je geïnteresseerd in narcisme? Bijvoorbeeld om jezelf of een ander beter te begrijpen? Narcisme biedt naast theoretische kennis in de hoofdstukken ‘Leven met narcisme’ en ‘Behandeling van narcisme’ ook veel praktische inzichten. Met zijn jarenlange ervaring als psychotherapeut weet hij waarover hij het heeft, ook op het podium.

Over de sprekers

Dr. Frans Schalkwijk is psychoanalyticus, psychoanalytisch psychotherapeut en onderzoeker. Hij is auteur van meerdere boeken, onder andere over diagnostiek en over de werking van innerlijke criticus.

Lisa Peters (moderator) promoveerde aan de UvA met een proefschrift getiteld “The Big World Experiment. The Mobilization of Social Capital in Migrant Communities” en werkt tegenwoordig als zelfstandige moderator.

XX

Elementair Uurtje

Elk ‘Elementair Uurtje’ is ingedeeld volgens een overzichtelijk, vast patroon. Het begint met een minicollege van 20 minuten door de auteur van het Deeltje. Vervolgens wordt hij of zij gedurende nog eens 20 minuten geïnterviewd door een jonge onderzoeker of journalist. De laatste 20 minuten na het vraaggesprek worden besteed aan brandende vragen uit de zaal. Na een uur ben je helemaal bijgepraat over het onderwerp.

De voertaal van de lezingen is Nederlands, tenzij anders vermeld. Het boekje zal tijdens het programma bij SPUI25 verkrijgbaar zijn.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25