Andere perspectieven op de rechtszaak van Geert Wilders

22mei2018 17.00 - 18.30

Evenement

De rechtbank veroordeelde Geert Wilders voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie. Wat als we steeds opnieuw ‘grensoverschrijdend!' oordelen, maar Wilders de grens blijft oprekken? Simon(e) van Saarloos schreef er het boek 'Enz. Het Wildersproces' over.

Van Saarloos volgde alle procesdagen vanuit de rechtszaal en verdiepte zich in de enorme veelheid aan meningen, verhalen en theorieën over Wilders. In plaats van een standpunt in te nemen en het zoveelste grote verhaal te construeren, koos Van Saarloos ervoor tegen de tendens van grote verhalen in juist de details uit te lichten en bijzaken uit te vergroten.

In dit programma kijken we met Van Saarloos en andere sprekers naar de verschillende perspectieven op de zaak-Wilders. Hoe valt zijn gedrag in de rechtszaal te interpreteren aan de hand van camera- en mediabeelden? Hoe kan je je engageren  zonder de nuance uit het oog te raken? En hoe voelt het om dit proces te volgen als je geen wit privilege hebt? Met: Simon(e) van Saarloos, Margriet van Heesch en Annerie Smolders.

Over de sprekers

Annerie Smolders is oud-rechter en publicist. Daarnaast is ze gastonderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Ze volgt het proces tegen Wilders voor De Groene Amsterdammer

Margriet van Heesch  is cultuurwetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam en doet onderzoek naar hedendaagse mutaties van sociale ongelijkheid. Hoe wordt menselijkheid toegekend of ontkend en hoe wordt dat beïnvloed door noties van seksisme, racisme en klasse-stratificatie? Ook onderzoekt ze hedendaagse ideologische interpretaties van de romantische liefde.

Simon(e) van Saarloos studeerde Filosofie en Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en de New School in New York. Ze schreef voor onder meer De Volkskrant, Vrij Nederland, De Correspondent en NRC. Met Niña Weijers organiseerde zij de ‘sekstische talkshow’ bij SPUI25. In november 2016 verscheen haar debuutroman, ‘De vrouw die’ (Nijgh & Van Ditmar), over een moleculair biologe die de marathon van New York in een boerka wil gaan lopen, en nu is haar nieuwe boek Enz. Het Wildersproces net uitgekomen.
 

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25