Lobby en Democratie: Water en Vuur?

In samenwerking met Faculteit Geesteswetenschappen

20mrt2018 17.00 - 18.00

Evenement

Het debat over lobbyisten is recentelijk weer opgelaaid. Het geheimzinnige fenomeen wordt steeds vaker in de openheid gebracht door journalisten en wetenschappers. Zo horen we steeds weer schokkende onthullingen over hoe verweven de ambtenarij, politiek en belangenorganisaties zijn. Deze avond heeft als doel de verschillende perspectieven over lobbyen uit de hoek van lobbyisten zelf, academici, journalisten en artiesten bij elkaar te brengen aan de hand van een paneldiscussie gecombineerd met fragmenten van het visuele project ‘The Lobby Experience’.

‘The Lobby Experience’

Tijdens het programma vindt een artistiek experiment van Eddy Seesing plaats uit ‘The Lobby Experience’. Aan alle bezoekers wordt gevraagd om op hun mobiele telefoon hun mening te geven over een aantal stellingen. Maar niet zonder dat je ‘belobbyd’ bent! Verandert je mening?

Seesing wil je met dit project laten ervaren hoe het is om als politicus, bestuurder of beleidsmaker verschillende opvattingen over een issue te moeten wegen. Aan de hand van vier issues die gespeeld hebben in de afgelopen jaren zoals de regulering van de Haagse lobby, het Trans-Atlantisch vrijhandels- en investeringsverdrag (TTIP), de discussie rond GMO’s en de lobby rondom het Verbod op Onverdoofd Ritueel Slachten in Den Haag, word je als het ware belobbyd.

Na ‘The Lobby Experience’ volgt een panelgesprek over de democratische waarde van lobbyisten, de transparantie van lobbyen, en, last but not least, over de invloed van lobbyisten op overheidsbeleid.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25