De rol van de jurist in de maatschappij

In samenwerking met Ars Aequi en Amsterdam Center on the Legal Professions

07mrt2018 17.00 - 18.30

Evenement

Aan de hand van vier sprekers gaan we het debat aan: wat vind jij de rol van de jurist in de maatschappij? Mogen advocaten het belang van hun client altijd voorop stellen? Is er wel voldoende ruimte voor tegenspraak in de rechtswetenschap? Ligt de onafhankelijkheidsduivel op de loer voor rechtswetenschappers? En bestaat er een normatieve waarheid? Discussieer mee en laat jouw mening horen!

In november bracht Ars Aequi een themanummer uit met het doel om een discussie op gang te brengen over hoe de jurist zich in de samenleving zou moeten bewegen. Van Domselaar stelt dat het ethisch minimalisme van de corporate advocatuur, de cliënt eerst, niet langer houdbaar is. Maar wat is het alternatief? Van Gestel vindt dat rechtswetenschappers meer moeten doen om zelfkritiek te organiseren. Het vertrouwen dat collega's zich uitspreken, is onvoldoende. Vranken wil dat auteurs eerlijker zijn over hun belangen. En Mackor schrijft over de vraag of waarheid in de rechtswetenschappen eigenlijk wel bestaat.

Aan de hand van de bijdragen van Van Domselaar, Van Gestel, Mackor en Vranken gaan de auteurs met elkaar en met de zaal in debat. De gespreksleiding ligt in handen van Martijn Polak, raadsheer bij de Hoge Raad. Tijdens dit symposium zullen zowel de ethische aspecten van de praktijk als de wetenschap stevig onder de loep worden genomen.

Over de sprekers

Iris van Domselaar is executive director van het Amsterdam Center on the Legal Professions van de Universiteit van Amsterdam en is onderzoeker en docent in de rechtsfilosofie en rechtsethiek. Zij publiceert regelmatig over de ethische aspecten van rechtspraak en de advocatuur. 

Rob van Gestel is hoogleraar theorie en methode van regelgeving aan Tilburg University. Hij publiceert regelmatig over de aard en kwaliteit van de rechtswetenschap, waaronder het NJV-preadvies over de beoordeling van juridische publicaties.

Jan Vranken is hoogleraar methode van het privaatrecht aan Tilburg University en lid van de KNAW. Hij is onder andere auteur van het Algemeen Deel 3 van de Asserserie.

Anne Ruth Mackor is hoogleraar professie-ethiek, in het bijzonder van juridische professies. Ze schreef onder andere over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en over de rol van gedragsregels voor rechters.

Martijn Polak is raadsheer bij de Hoge Raad. Eerder was hij advocaat en hoogleraar internationaal privaatrecht en privaatrechtelijke rechtsvergelijking in Leiden.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25