Proost op de wetenschap: Actief burgerschap voor veiligheid?

16feb2018 17.00 - 18.00

Evenement

Tegenwoordig is veiligheid een dienst die geleverd wordt door verschillende instanties, groepen en bedrijven, zoals de politie, particuliere bewakers en burgerwachten.Thijs Jeursen doet onderzoek naar de relatie tussen burgerschap en veiligheid in Miami, VS en draagt zo bij aan een bredere en diepere analyse van moderne vormen van veiligheid. Tijdens Proost op de Wetenschap beargumenteert Thijs dat veiligheid het beste begrepen kan worden in termen van burgerschap.

In zijn onderzoek is Thijs bijna een jaar betrokken geweest bij verschillende groepen in Miami, onder andere een aantal buurtwachten, politiebureaus, en bedrijven. Er wordt gekeken naar de manier waarop rechten, verantwoordelijkheden, plichten, en politiek lidmaatschap tot stand komen in de context van veiligheid. Als bijvoorbeeld een burger een wapen mag bezitten en aangemoedigd wordt dit ook te gebruiken heeft dat invloed op de rol van agenten. Burgers gebruiken steeds vaker camera’s om  politiegeweld zichtbaar te maken en dit te delen met anderen. Daarnaast spreekt de (lokale) overheid vaak de wens uit dat burgers meer contact zoeken met de politie en haar informatie geeft over criminaliteit in hun wijk.

Volgens Thijs is het belangrijk veiligheid in termen van burgerschap te begrijpen, zodat discussies en oplossingen zich niet alleen beperken tot de houding en training van politieagenten, de invloed van bedrijven, of de rol van burgers.

-

Thijs Jeursen

Over de sprekers

Thijs Jeursen studeerde af in Criminologie en Conflict Studies & Human Rights. Hij is werkzaam geweest als junior docent bij de UU en is nu bezig met zijn PhD onderzoek naar ‘citizenship and security in Miami, US’.

Proost op de wetenschap

De SPUI25-programmareeks ‘Proost op de wetenschap’ geeft promovendi en onlangs gepromoveerde onderzoekers een platform om hun onderzoek te presenteren aan een breed publiek. Jonge wetenschappers vertellen bij SPUI25 over zijn of haar recente onderzoek.

De lezingen beginnen om 17:00 uur en duren ongeveer een half uur, waarna nog uitgebreid de tijd is om vragen te stellen. Ter afsluiting verzorgt SPUI25 een kleine borrel waarmee we proosten op de onderzoeker van de week, de wetenschap en de start van het weekend.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25