Meertaligheid en Onderwijs

In samenwerking met de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen

20feb2018 17.00 - 18.30

Evenement

De Rutu Foundation, de Universiteit van Amsterdam en Werkplaats Onderwijs Onderzoek Amsterdam presenteren een nieuw boek met visies, ervaringen, problemen én best practices op het gebied van meertaligheid in het onderwijs: Meertaligheid en Onderwijs, Nederlands plus.

Nederland en Vlaanderen worden steeds meertaliger. Die talige diversiteit is een rijkdom voor de samenleving en het onderwijs, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Enerzijds wordt meertaligheid gezien als een cruciale katalysator op het vlak van burgerschap en economie. Anderzijds, wordt het aangewezen als een oorzaak van achterstanden bij leerlingen met een meertalige achtergrond.

In dit boek onder redactie van Orhan Agirdag en Ellen-Rose Kambel zorgen de bijdragen van onder andere (taal)wetenschappers, scholieren, een advocaat, een kunstenaar, een re-integratie consulent, leerkrachten en beleidsmakers voor een brede benadering van het onderwerp en van de waarde van taaldiversiteit.

UNESCO heeft 21 februari tot de Internationale Dag van de Moedertaal uitgeroepen, een dag in het teken van de wereldwijde taalkundige en culturele diversiteit en de meertaligheid. Wij presenteren onze bijzondere uitgave in het kader van deze dag, met bijdragen van Ellen-Rose Kambel (directeur Rutu Foundation), Sergio Baauw (Universiteit Utrecht, projectleider EDINA over onderwijs aan nieuwkomers), Joana Duarte (Rijksuniversiteit Groningen, projectleider meertaligheid op drietalige scholen in Friesland) en Jahkini Bisselink, (jongerenvertegenwoordiger van Nederland bij de Verenigde Naties.

Programma

Ellen-Rose Kambel – De meertalige realiteit van ons onderwijs.

Joana Duarte en Mirjam Günther-van der Meij – Drietalige basisscholen in Friesland: een gouden greep in tijden van toenemende diversiteit?

Jahkini Bisselink – Hoe meertaligheid mijn schoolcarrière heeft beïnvloed.

Sergio Baauw – Meertaligheid als sleutel tot inclusief onderwijs voor nieuwkomers.

Paneldiscussie en mogelijkheid voor vragen uit de zaal

Aanmelden

Registreren onder vermelding van naam, organisatie en e-mailadres via info@rutufoundation.org

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25