Freud en Seksualiteit

21feb2018 17.00 - 18.30

Evenement

De ‘Drie verhandelingen over de theorie van de seksualiteit’ van Sigmund Freud verschenen voor het eerst in 1905 en bevatten nog altijd actuele inzichten over de menselijke seksualiteit. In dit programma spreken we over Freuds visie op seksualiteit en haar betekenis vandaag de dag.

De recent verschenen vertaling van de eerste versie van de Drie verhandelingen ontsnapt grotendeels aan de heterenormativiteit die het latere werk van Freud, en veel andere psychoanalytische auteurs, volgens veel critici kenmerkt. Freud lijkt hier en daar zelfs aan te sluiten bij auteurs als Michel Foucault en de hedendaagse queer-theorie.

In dit programma buigen we ons over de vraag hoe bruikbaar dit beeld van menselijke seksualiteit is voor onze huidige maatschappij en bijbehorende seksuele cultuur. Hoe kijken we in tijden van #MeToo aan tegen seksualiteit? Hoe zijn we geneigd seksueel wangedrag te verklaren? En op welke manier kan Freuds mensbeeld daar iets in betekenen?

Over de sprekers

Diederik Burgersdijk (moderator) is classicus, schrijver en moderator bij SPUI25. In maart verschijnt zijn boek De sluipwesp en de leliën (Athenaeum, Polak & Van Gennep).

Philippe van Haute is hoogleraar wijsgerige antropologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Pretoria (Zuid-Afrika), en is psychoanalyticus bij de Belgische School voor Psychoanalyse.

Herman Westerink doceert godsdienstfilosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is bijzonder gasthoogleraar aan de KU Leuven.

Arthur Eaton studeerde filosofie en psychologie in Amsterdam en Londen. In  2017 promoveerde hij aan University College London (UCL) op de geschiedenis van de psychohistorie. Dit jaar is hij Martin van Amerongen-fellow bij weekblad De Groene Amsterdammer.

Solange Leibovici is gespecialiseerd in psychoanalytische theorieën van literatuur en film, en auteur van autobiografische romans. Zij was buitengewoon lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse en zat in de redactie van het Tijdschrift voor Psychoanalyse. In 2016 ontving ze de Silberger Award van de Boston Psychoanalytic Society. Laatste boek: Kijken naar een droomscherm. Over psychoanalyse en film (Sjibbolet 2016).

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25