Oudheid en Innovatie: Techniek

In samenwerking met NWO

29jan2018 17.00 - 18.30

Evenement

Techniek is een zaak van alle tijden. Van de vuistbijl tot de paperclip werden voorheen ondenkbare zaken mogelijk gemaakt, wat tot verrassende sprongen in de voortgang van de geschiedenis leidde. In dit programma buigen we ons over de vraag hoe nieuwe technieken verankerd werden en worden in het bestaande.

Innovaties maakten oude vormen niet overbodig: sterker, het bestaande bleef vaak gebruikt worden als model voor het nieuwe. Zo bestond bijvoorbeeld de stoommachine in de klassieke oudheid al, maar deze kreeg pas praktische toepassingen in moderne industriële processen.

In dit programma gaan sprekers met verschillende specialismen in debat over de vraag hoe historische en actuele ontwikkelingen in de techniek werden bepaald door bestaande kaders, en hoe die kaders de toepassing van nieuwe uitvindingen bleven en blijven bepalen. Met: Diederik Burgersdijk, André Klukhuhn, Lieke Marsman en Stephan Mols.

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Over Oudheid & Innovatie

In deze reeks worden verschillende aspecten van het NWO zwaartekrachtprogramma Anchoring Innovation onder de loep genomen. De klassieke Oudheid staat te boek als een periode waarin grote innovaties in techniek, denken over de wereld en organisatie van politiek en samenleving hebben plaatsgevonden. Deze driedelige reeks belicht innovaties uit de Oudheid die nog tot op de dag van vandaag ons leven bepalen en model kunnen staan voor succesvolle innovaties in de toekomst. De eerste twee sessies in deze reeks belichtten de thema’s geld en religie.

Over de sprekers

Diederik Burgersdijk (moderator) is classicus, schrijver en moderator bij SPUI25. In maart verschijnt zijn boek De sluipwesp en de leliën (Athenaeum, Polak & Van Gennep).

Stephan Mols is classicus en als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan de Radboud Universiteit. Ook is hij betrokken bij Anchoring Innovation.

André Klukhuhn is scheikundige, filosoof en schrijver. Hij werkte jarenlang bij Studium Generale in Utrecht en schreef columns en essays voor verscheidene media.

Lieke Marsman studeerde filosofie en is schrijver en dichter. Voor haar poëziedebuut Wat ik mijzelf graag voorhoud ontving ze onder andere de C. Buddingh’ Prijs en de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs. Vorig jaar debuteerde ze als prozaschrijver met Het tegenovergestelde van een mens.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25