Is maatschappelijk verantwoord ondernemen ook maatschappelijk verantwoord?

In samenwerking met de Faculteit Economie en Bedrijfskunde

23jan2018 20.00 - 21.30

Evenement

In toenemende mate vertrouwt onze overheid op maatschappelijk verantwoord ondernemen als bijdrage aan de publieke zaak. In hoeverre kan de scheidslijn tussen bedrijven en overheid vervagen? Aandeelhouders gaan lang niet altijd mee in de goede bedoeling van het management, zoals in de recente strijd van AkzoNobel met PGB. Wie heeft het voor het zeggen? En bedrijven die samen in het kader van duurzaamheid, dierenwelzijn of klimaat afspraken willen maken stuiten als snel op de grenzen van de Mededingingswet. Ondermijnt de wet duurzame productie?

Het Ministerie van Economische Zaken gaf afgelopen jaar een omstreden beleidsregel om groene coalities duurzaamheidsinitiatieven te helpen realiseren. Lees hier meer over de wet. De rechter beschermde AkzoNobel’s duurzame reputatie tegen aandeelhouders met een korte termijn winstoogmerk. Lees hier meer over de achtergronden. Maar is dit wel of niet de optimale verdeling tussen private en publieke belangenbehartiging?

Tijdens de avond gaan we onder andere in op recent onderzoek rond corporate social responsibility, De Kip van Morgen en de Autoriteit Consument en Markt, alsmede de recente strijd van Nederlandse bedrijven met duurzame reputaties tegen overnames door buitenlandse partijen die primair lijken te worden gedreven door aandeelhoudersbelangen.

Over de sprekers

Maarten Pieter Schinkel is hoogleraar Economie en co-directeur van het Amsterdam Centre for Law and Economics (ACLE) aan de Universiteit van Amsterdam.

Jan-Willem Stoelhorst is universitair hoofddocent Strategie en Organisatie aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. 

Pushpika Vishwanathan is universitair docent aan de Amsterdam Business School bij de International Strategy & Marketing Group.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25