Update Taal

In samenwerking met Alumnikring Taalwetenschap en de Amsterdamse Universiteits-Vereniging (AUV)

21nov2017 20.00 - 22.00

Evenement

Sinds 2011 organiseert de Alumnikring Taalwetenschap jaarlijks een Update Taal. Twee taalwetenschappers praten u bij over actuele ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Dit jaar zijn dat: dr. Jan Don en dr. Frank Seifart.

Dr. Jan Don - Morfologie als cognitive science

Voertaal: Nederlands

De laatste tien jaren hebben een sterke toename laten zien van onderzoeksmethoden waarbij op de een of andere manier informatie over het brein in werking wordt gebruikt. Magnetoencefalografie (MEG) en EEG worden ook gebruikt in het onderzoek naar de manier waarop wij morfologisch complexe woorden verwerken. Eén van de sturende vragen in dit onderzoek is of de morfologische structuren die taalkundigen aannemen ook de structuren zijn die ons brein gebruikt om woorden te analyseren. In mijn bijdrage wil ik iets laten zien van dit type onderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd aan de UvA.

Dr. Frank Seifart - Reducing language to rhythm: Bora drum communication

Voertaal: Engels

The human voice can produce rich and varied acoustic signals to transmit information, but normally only up to a few hundred meters. The Bora people of the Northwest Amazon can extend this range by a factor of about 100 through emulating Bora speech in sequences of drumbeats. How can a whole language be mapped onto such a severely reduced signal? Drummed Bora achieves communication by representing linguistic tone and rhythm of spoken Bora and adapting Bora vocabulary and grammar. Rhythm plays a crucial role in distinguishing words in drummed Bora: Four durational rhythmic units, encoded in the length of pauses between beats, represent intervals with different numbers of consonants and different vowel lengths. Additionally, Bora drummed messages conventionally select rhythmically distinct markers to further distinguish words. The naturally evolved Bora drum communication system- nowadays endangered of becoming extinct - provides novel evidence for the role of rhythmic structures in the complex puzzle concerning the redundancy and distinctiveness of acoustic features embedded in speech.

Over de sprekers

Dr. Jan Don is als associate professor verbonden aan de Capaciteitsgroep Nederlandse Taalkunde van de UvA en houdt zich voornamelijk bezig met Distributed Morphology.

Dr. Frank Seifart is als assistent professor verbonden aan de Capaciteitsgroep Taalwetenschap van de UvA en richt zich met name op taaltypologie.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25