Blikwisselingen: Massa-extinctie met Joris Buis en Bertus Tulleners

In samenwerking met Instituut voor Interdisciplinaire Studies

22nov2017 17.00 - 18.30

Evenement

Samenwerking tussen vakgebieden blijkt essentieel om complexe vraagstukken te kunnen begrijpen en op te lossen. Om die reden organiseren het Instituut voor Interdisciplinaire Studies en SPUI25 een reeks lezingen met discipline-overstijgende onderwerpen. Hoe gaan we om met privacy en data? Hoe verhouden wij ons tot andere dieren? En hoe ziet de wereld eruit nadat bepaalde dieren massaal zijn uitgestorven? Deze aflevering: Massa-extinctie met Joris Buis en Bertus Tulleners.

Zeer waarschijnlijk bevinden we ons momenteel in een zogenaamde 'massa-extinctie', een periode waarin een groot gedeelte van alle soorten dieren, planten, en andere organismen op aarde in een relatief korte tijd verdwijnt. In dit programma buigen we ons met twee interdisciplinaire experts over dit actuele verschijnsel.

In de geschiedenis van de aarde is er vermoedelijk vijf keer eerder een massa-extinctie geweest. De laatste keer - 66 miljoen jaar geleden - verdween 70% van alle biologische diversiteit, waaronder de dinosauriërs. De huidige uitsterf-golf wordt echter niet veroorzaakt door een meteoriet of geologische kracht, maar door een organisme: wijzelf. 

In dit programma gaan we in op vragen waarmee we hierdoor geconfronteerd worden. Wat is uitsterven? Waardoor wordt het veroorzaakt? Wat betekent het verlies van soorten voor ons persoonlijk, en wat voor de samenleving als geheel? En welke hoop gloort er aan de horizon?

Over de sprekers

Bertus Tulleners heeft een achtergrond in ecologie en sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam.

Joris Buis studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en natuurbeheer aan Wageningen University & Research.

Bertus en Joris zijn beiden sinds 2010 docent aan de Universiteit van Amsterdam en samen ontwikkelden zij de honours-cursus ‘extinction’: een interdiscipliaire kijk op uitsterven.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25