Het delen van waarden: praten met vluchtelingen in Duitsland en Nederland

In samenwerking met het Duitsland Instituut Amsterdam

24nov2017 15.00 - 17.00

Evenement

Het Duitsland Instituut Amsterdam organiseert samen met Stichting Synthesis en de Refugee Academy op 24 november een bijeenkomst over de vraag hoe wij onze westerse democratische waarden met vluchtelingen delen.

Welke initiatieven zijn er op dit vlak in Duitsland en Nederland ontplooid en welke ervaringen hebben we daarbij opgedaan?

Als eerste spreker komt Hans Blokland aan het woord, die sinds 2016 in Duitsland tijdens workshops met vluchtelingen en Duitsers discussies aanzwengelt over grote kwesties zoals pluralisme, democratie, vrijheid van meningsuiting, identiteit, racisme en seksuele vrijheden. Daarnaast organiseert hij projecten met Duitse vrijwilligers die vluchtelingen willen ondersteunen én met burgers die juist negatief staan tegenover de komst van vluchtelingen. Wat kunnen we daarvan leren?

De Nederlandse situatie wordt door Halleh Ghorashi, hoogleraar Diversiteit en Integratie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en initiatiefneemster van de Refugee Academy, en door Fatma Ozgumus, directeur van Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON) geschetst. Zij lichten de initiatieven en ervaringen van hun organisaties nader toe.

Programma

15:00 Ontvangst 
15:15 Welkom Ton Nijhuis, directeur DIA
15:20 Introductie van het onderwerp door Paul Dekker, Stichting Synthesis
15:25 Hans Blokland over deliberatieve workshops met vluchtelingen en Duitsers
16:00 pauze
16:15 Reflecties Halleh Ghorashi
16:30 Reflecties Fatma Ozgumus
16:45 Discussie 
17:15 Aansluitend borrel

Over de de initiatiefnemers

Het Duitsland Instituut Amsterdam is het kenniscentrum over Duitsland. Het opereert op het raakvlak van onderwijs, wetenschap en maatschappij en initieert en stimuleert Nederlands-Duitse netwerken en uitwisselingen. 

De Stichting Synthesis heeft als doelstelling de cohesie van de samenleving te versterken door een bijdrage te leveren aan de discussie over maatschappelijke tegenstellingen en hun oplossing. 

De Refugee Academy, opgezet vanuit de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam, verbindt onderzoek en praktijk rondom de inclusie van nieuwkomers in Nederland. Het is gericht op het vergroten van het lerend vermogen en het reflectief vermogen van maatschappelijke actoren die zich bezighouden met het vluchtelingenvraagstuk, aan de hand van een select aantal thema's.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25