Cesare Beccaria’s Over misdaden en straffen. Conferentie over Europa, rechten en strafrecht

In samenwerking met Werkgroep Italië Studies en de Faculteit Rechtsgeleerdheid

28nov2017 17.00 - 18.30

Evenement

“Dei delitti e delle pene”, oftewel “Over misdaden en straffen” is de titel van het boekje dat de jonge Italiaan Cesare Beccaria, markies van Bonesana, in 1764 in Milaan publiceert, een pamflet van niet meer dan 90 bladzijden. Daarin presenteert hij een geheel nieuw strafrecht. Wat is de invloed nog van deze tekst, 300 jaar later?

Het moest een einde maken aan het strafrecht van zijn tijd: dat van het Ancien Regime. Beccaria was toen 26 jaar. De tekst wordt een ongekend succes in het Europa van de Verlichting en geeft aan Cesare Beccaria een plek in de geschiedenis van het strafrecht. Twee nieuwe moderne Nederlandse vertaling waarvan een dit jaar net verschenen is, berust op het originele manuscript dat Beccaria in 1763 bij zijn drukker in Livorno inlevert, heeft de Werkgroep Italië Studies geïnspireerd om een studie middag te organiseren en nieuwe aandacht aan deze bijzondere Italiaan te besteden.

Zijn bijdrage aan de geschiedenis van de normen en waarde van Europa verdient alle de aandacht. Overigens ook buiten het strafrecht is hij een fascinerende vertegenwoordiger van de Italiaans Verlichting. Beccaria’s boek uit 1764 en de doorwerking daarvan in de mensenrechtenverdragen van na de tweede wereldoorlog zal geïllustreerd worden door een deskundig. Verder zal ook de rechtshistorische betekenis van zijn boekje en de praktisch door werking van zijn opvattingen in de dagelijkse rechts praktijk analyseert worden.

Cesare Beccaria is een bijzondere man in de geschiedenis van het Europa van nu. Hij wordt de grondlegger van het moderne strafrecht genoemd met zijn boek “Dei delitti e delle pene”, “Over misdaden en straffen” dat hij in 1764 in Milaan publiceert. Hij wordt in verband gebracht met het respect voor de mensenrechten die in het strafrecht spelen. Hij was een visionair die al heel scherp beseft dat de beschaving van een maatschappij voor een groot deel afhankelijk is van de manier waarop met strafwetten en daders wordt omgegaan. Deze invloed maakt Beccaria opnieuw de moeite waard.

Over de sprekers

Prof. Dr. S.A.M. Stolwijk was hoogleraar Straf- en Strafprocesrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was jarenlang als plaatsvervangend rechter en raadsheer betrokken bij strafzaken.

Prof. Dr. Pauline Schuyt studeerde Nederlands Recht en Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Thans is zij hoogleraar Sanctierecht en Straftoemeting in het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden. Ze doet onderzoek naar de oplegging, uitvoering en gevolgen van bestraffing.

Dr. Evert Duintjer Tebbens, voormalige directeur van het Huis van Bewaring, De Blokhuispoort te Leeuwarden en penitentiaire inrichting De Marwel.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

-

Gepubliceerd door  Spui25