Proost op de Wetenschap: Vrouwelijke seksuele laster & de verdediging van familie-eer in Kaapstad in de 18de eeuw

13okt2017 17.00 - 18.00

Evenement

De vroegmoderne omgang met vrouwelijke seksuele reputatie en eer is door actuele berichten in het nieuws over ‘slut shaming’ relevanter dan ooit. Tijdens deze middag belicht Leontine Hulzink vanuit historische invalshoek hoe vrouwen in 18e-eeuws Kaapstad omgingen en gebruik maakten van de mechanismes van het recht, wanneer eer en reputatie in het geding kwamen door beschuldigingen van onkuis gedrag.

De reputatie van de vrouw was niet van de vrouw alleen. Onzedelijk gedrag van de vrouw reflecteerde op de eer en reputatie van de (huwelijks)partner en familieleden. Vrouwelijke moraliteit was, indien niet in alle kuisheid en nederigheid uitgedragen, leden van het hele netwerk rondom de vrouw negatief kon beïnvloeden. 
 
De civiele zaken die laster en diffamatie behandelen geven een unieke kijk op de mentaliteit en in de belevingswereld van mannen en vrouwen in de Kaapse kolonie van de 18e eeuw. Ondanks dat vrouwen, afhankelijk van hun burgerlijke status, handelingsonbekwaam waren, vonden zij wel degelijk manieren in het rechtssysteem om hun stem te laten horen. De processtukken bevatten gedetailleerde petities en getuigenverklaringen. Deze geven weer hoe vrouwen hun seksuele reputatie en eer verdedigden en hoe familieleden ingrepen om hun eer onbesmet te laten.

-

Leontine Hulzink

Over de spreker

Leontine Hulzink is werkzaam bij de UvA Faculteit der Rechten en promoveert, als buitenpromovendus, aan de Universiteit Leiden, vakgroep Geschiedenis, op het onderwerp ‘Female Honour and Dishonour in the 18th century Cape Colony’.

Proost op de wetenschap

De SPUI25-programmareeks ‘Proost op de wetenschap’ geeft promovendi en onlangs gepromoveerde onderzoekers een platform om hun onderzoek te presenteren aan een breed publiek. Jonge wetenschappers vertellen bij SPUI25 over zijn of haar recente onderzoek.

De lezingen beginnen om 17:00 uur en duren ongeveer een half uur, waarna nog uitgebreid de tijd is om vragen te stellen. Ter afsluiting verzorgt SPUI25 een kleine borrel waarmee we proosten op de onderzoeker van de week, de wetenschap en de start van het weekend.

De voertaal is Engels

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25