Revolutie en het recht: cyberwar

In samenwerking met de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

10okt2017 17.00 - 18.30

Evenement

Internationale conflicten worden steeds vaker digitaal uitgevochten. De Verenigde Staten, Rusland, China en sinds kort Nederland richten hun eigen cyberlegers op. Ook terroristen hebben het digitale strijdtoneel ontdekt.

Wat merken burgers hier eigenlijk van? En hoe kan het recht hierop reageren? Geldt voor cyberwars het gebruikelijke oorlogsrecht, of moet er een geheel nieuwe rechtspraak voor worden ontwikkeld?

Tijdens deze bijeenkomst zullen verschillende experts met elkaar in debat gaan over de vraag of ons huidige rechtssysteem nog adequaat is uitgerust op de cyber-dreigingen van deze tijd, of dat grondige herziening van delen ervan nodig is.

Over de sprekers

Brigade-generaal prof. dr. Paul Ducheine (1965) is militair jurist. Hij is Hoogleraar Cyber Warfare aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Sinds november 2014 is hij bijzonder hoogleraar Military Law of Cyber Operations & Cyber Security aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), waar hij in 2008 zijn proefschrift Krijgsmacht, Geweldgebruik en Terrorismebestrijding verdedigde. Zie voor meer achtergronden ook zijn oratie: P.A.L. Ducheine, 'Je hoeft geen zwaard en schild te dragen om ridder te zijn' - Mythen over digitale oorlogsvoering en recht, in: Militaire Spectator, 185-2 (2016), pp. 123-135. En klik hier voor een webcollege.

Victor Broers (moderator) is publiek denker, spreker en schrijver. Hij studeerde Rechten aan de Universiteit van Amsterdam en verdiepte zich in  economie aan de London School of Economics. Hij schreef boeken over de kredietcrisis en Thomas Piketty.

Ton Siedsma is jurist en werkt als onderzoeker bij digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom. Hij heeft een fascinatie voor het snijvlak van recht en technologie.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25