Bloemlezing: Duitsland in de wereld. Historische en actuele perspectieven

In samenwerking met Duitsland Instituut Amsterdam en Jonge Historici

11okt2017 19.30 - 21.30

Evenement

Tegenwoordig is Duitsland een van de gidslanden binnen de EU. Hoe valt de huidige positie van Duitsland in de wereld te verklaren en welke rol speelt het koloniale verleden van het land? Jonge onderzoekers presenteren hun bevindingen.

Goethe’s beroemde vraag ‘Deutschland? Aber wo liegt es?’ wordt steeds vaker beantwoord door ver buiten de landsgrenzen te kijken. Historici onderzoeken tegenwoordig Germany beyond its borders juist ook om nieuwe inzichten over Duitsland zelf te krijgen. Daarbij spelen actuele thema’s zeker ook een rol. Wat is Duitslands plaats in de wereld? Wat was de relatie tussen Duitsers en Afrikanen, Brazilianen of Chinezen? Hoe pijnlijk was de Duitse koloniale geschiedenis in Rwanda, Namibië of het Chinese Qingdao? Welke beelden hadden Duitse reizigers van Azië ten tijde van de Eerste Wereldoorlog en erna? En hoe optimistisch was het Duitse wereldbeeld begin jaren negentig werkelijk?

De organisatie van deze bijeenkomst wil jong onderzoekstalent een podium bieden. In de geest van het DIA-Graduiertenkolleg ligt de nadruk op het bevorderen van jong talent, academische diepgang en intellectuele uitwisseling. 

Na elke lezing is er mogelijkheid om vragen te stellen en in discussie te gaan met de sprekers. Ook zal na elke lezing een van de andere sprekers commentaar geven en een aantal kritische vragen stellen. Hierop bereiden de sprekers zich voor aan de hand van een abstract aangeleverd door de individuele sprekers. Na afloop is er weer ruimte voor vragen uit het publiek. 

Over de sprekers

Hanco Jürgens (DIA) – welkomstwoord, moderator

Tom Menger (Jonge Historici) 
'Räuber, Mörder, Brandstifter, Saatenvernichter und Sklavenhändler (...)'. Daders van Duits koloniaal geweld in Oost-Afrika 1890-1908

Bente de Leede (Jonge Historici) 
De Deutsche Kolonialgesellschaft voor en na het Verdrag van Versailles

Vincent Bijman (Jonge Historici) 
Oskar von Niedermayer. Diplomaat tussen wetenschap, Wehrgeographie en Wehrmacht

Sam de Graaff (Jonge Historici)
Het jaar 1991 in de Duitse buitenlandse politiek. Mediale berichtgeving over vier mondiale gebeurtenissen (Golfoorlog, val van de Sovjet-Unie, Joegoslavische burgeroorlog, einde van de apartheid)

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25