Bèta in de Binnenstad: Water in en om de stad

In samenwerking met de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica en Amsterdam Water Science

25okt2017 20.00 - 21.30

Evenement

Nederland is een typisch deltagebied: vruchtbaar en dichtbevolkt. De vele rivieren en de ligging aan zee maken een deltagebied aantrekkelijk, maar ook kwetsbaar. Met dammen en dijken, polders, kanalen en grachten proberen we het water om ons heen te beheersen. Deze avond vertellen aquatisch bioloog Harm van der Geest en Andrew Segrave, coördinator kennisactieprogramma water, over de ecologische en beleidsmatige kanten van waterbeheer in en om de stad.

Markermeer, een kunstmatig systeem

Waterbioloog Harm  van der Geest vertelt over zijn onderzoek in het Markermeer, een kunstmatig meer dat is ontstaan door de bouw van dammen en dijken. Deze dammen en dijken zorgen ervoor dat wij veilig kunnen wonen, maar hebben ook ingrijpende gevolgen voor de ecologie van het watersysteem. Tegelijkertijd zijn steeds meer mensen ter wereld afhankelijk van de ecosysteemdiensten van deltagebieden. Het ontwikkelen van een beter begrip van dit soort kunstmatige systemen is daarom essentieel; het Markermeer staat hier model voor.

Watergovernance in de circulaire stad van de toekomst

Steden zijn kwetsbaar voor veranderingen. Het klimaat, de ecologie en de economie zorgen constant voor nieuwe uitdagingen. Bestuurders, bewoners en wetenschappers moeten samenwerken om de stad toekomstbestendig te maken. Daarom is in 2017 het Kennisactieprogramma Water gestart voor onderzoek naar water in de circulaire stad van de toekomst. Technische innovaties in living labs en proeftuinen blijven vaak hangen in proefprojecten omdat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de governance aspecten. Juist aan die laatste stap voor transitie, de verandering van bestuurssystemen en de ondersteunende kennisinfrastructuur in de stad, wordt vanuit het programma gewerkt. Het doel is onze steden duurzamer en veerkrachtiger maken. Als coördinator van het programma komt Andrew Segrave hier meer over vertellen.

-

Harm van der Geest

Over de sprekers

Marine bioloog en universitair hoofddocent Harm van der Geest (IBED, UvA) is zijn gehele wetenschappelijke carrière bezig met onderzoek in het water. Zo heeft hij gewerkt aan tropische koraalriffen, de effecten van een waterkwaliteit op de oorspronkelijke riviersoorten van de grote Nederlandse rivieren en de vervuilde uiterwaarden van de Rijn. Sinds 2003 is hij in dienst gekomen van de UvA waar verder hij onderzoek doet aan de effecten van verstoringen door de mens op het ecologisch functioneren van aquatische systemen.

-

Andrew Segrave

Andrew Segrave leidt het onderzoek naar wetenschappelijke toekomstverkenning en strategieontwikkeling bij KWR Watercycle Research Institute en is o.a. oprichter van het platform voor gezamenlijke horizonscanning van de Nederlandse watersector (www.dwsi.nl). Hij is gefascineerd door toekomstbeelden en hoe ze gedrag beïnvloeden en heeft een proefschrift geschreven over tijdsperspectief en de ‘afzienbare toekomst’; de tijdshorizon waar mensen rekening mee houden in hun beslissingen en handelingen. Andrew coördineert het onderzoek naar trends en opkomende kansen en bedreigingen voor het Bedrijfstakonderzoek van de Nederlandse waterbedrijven, heeft ervaring in diverse Europese projecten (bijv. SCENES, TRUST), en heeft veel samengewerkt met bijv. de International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA).

Bèta in de Binnenstad 

In de reeks Bèta in de Binnenstad presenteren onderzoekers van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de UvA (en gastsprekers) de laatste ontwikkelingen vanuit de bètawereld en laten zich door u interviewen. Deze editie heeft als overkoepelend thema 'Water' en wordt georganiseerd in samenwerking met Amsterdam Water Science: het programma waarin al het water-gerelateerd onderzoek van UvA en VU samenkomen. De avonden worden gemodereerd door studenten van BètaBreak, het interdisciplinaire discussieplatform voor bètanieuws.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25