Stand van de Wetenschap: Autisme van jong tot oud

In samenwerking met de Amsterdamse Universiteits-Vereniging en de Alumnikring Psychologie

13sep2017 20.00 - 21.30

Evenement

Het onderzoek naar autisme viert haar 75-jarig jubileum. Waar vroeger de aandacht vooral uitging naar kinderen en de beperkingen die zij in het dagelijks leven ervaren, richt het autisme onderzoek zich nu op de gehele levensloop. Met Hilde Geurts en Marie Deserno.

De mensen met een autisme diagnose worden ouder en de ideeën over autisme zijn veranderd. We zoeken naar antwoorden op vragen zoals: Hoe ontwikkelen ouderen met autisme zich? Welke factoren maken dat iemand al dan niet problemen ervaart? En hoe kunnen we over die ontwikkeling nadenken?

‘Stand van de Wetenschap’ is een reeks die wordt aangeboden door de Amsterdamse Universiteits-Vereniging. Twee wetenschappers die hun vakgebied delen en een generatie schelen, houden ieder een minicollege en gaan in gesprek. Hoe heeft hun vak zich de afgelopen decennia ontwikkeld? Hoe verschillen de onderzoeksmethodieken? Wat zijn de baanbrekende ontdekkingen? Wat zijn de vernieuwende inzichten?

Hilde Geurts, bijzonder hoogleraar Autisme: Cognitie gedurende de levensloop,  is pionier in het onderzoek naar veroudering met autisme en zal haar visie op deze vraagstukken uiteenzetten. Promovendus Marie Deserno zal ook haar visie geven waarbij ze complexe netwerken gebruikt om ontwikkelingsfactoren in autisme in kaart te brengen.

Over de sprekers

Hilde M. Geurts ( promotie Psychologie  VU 2003) is bijzonder hoogleraar autisme en als zodanig verbonden aan de afdeling psychologie (Brein & Cognitie) van de Universiteit van Amsterdam. Geurts richt zich met haar UvA onderzoeksteam (www.dutcharc.nl) op zowel autisme als ADHD. Binnen het Dr. Leo Kannerhuis richt zij zich op individuele verschillen bij mensen met autisme. Dit onderzoek richt zich zowel op kinderen en tieners als volwassenen en ouderen en is zowel fundamenteel (testonderzoek) van aard als toegepast (interventieonderzoek).

Marie Deserno (Research Master Psychologie, UvA 2014) volgt een promotietraject bij de afdeling Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en het Dr. Leo Kannerhuis. In haar onderzoek kijkt ze naar allerhande factoren die samen het levensgeluk van mensen met autisme bepalen. Voor de theorievorming en analyse binnen haar project gebruikt ze een netwerkbenadering die collega's aan de UvA hebben ontwikkeld. 

Moderator: Lenneke Hoedemaker is freelance gespreksleider en producent van documentaires en studeerde Europese studies aan de UvA. 

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25