Laureaten aan het woord: Marieke de Goede in gesprek met Natali Helberger

Jubileumprogramma SPUI25 10 jaar

19sep2017 17.00 - 18.30

Evenement

De European Research Council (ERC) van de Europese Unie viert dit jaar net als SPUI25 haar tienjarig bestaan. Aanleiding om het onderzoek en de laureaten in het zonnetje te zetten. Twee van de ERC-laureaten van de UvA zijn te gast, Marieke de Goede en Natali Helberger. Onder leiding van moderator Sicco de Knegt spreken zij over hun onderzoek, de dilemma’s die ze tegenkomen en wat hen drijft als wetenschapper.

In tien jaar hebben 71 onderzoekers van de UvA een subsidie van de ERC ontvangen, waarmee de UvA ‘top host organisation’ is in Nederland. In totaal heeft de ERC in tien jaar tijd bijna 7.000 onderzoekers in Europa gefinancierd. De onderzoekers aan de Nederlandse universiteiten zijn erg succesvol geweest in het verwerven van ERC-grants. In totaal gaat het in Nederland om 593 toekenningen, voor een totaalbedrag van zo’n één miljard euro. Om het tienjarige bestaan van zowel ECR als SPUI25 te vieren én in het bjizonder het succesvolle onderzoek aan de UvA nodigen we in het najaar een aantal van de UvA-laureaten uit om te vertellen over hun onderzoek.

mw. prof. dr. Marieke de Goede, medewerker FMG, hoogeleraar Politicologie, i.h.b. Externe betrekkingen van Europa

Marieke de Goede (Foto: Jeroen Oerlemans)

Over de sprekers

Marieke de Goede is hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en voorzitter van het bestuur van SPUI25. De Goede’s onderzoek gaat over de hedendaagse Europese veiligheidscultuur en de rol van risicoanalyse en het gebruik van commerciële gegevens in het beveiligingsbeleid. Hierin spelen de betrekkingen met de VS een belangrijke rol. Deze technische ontwikkelingen veroorzaken belangrijke dilemma’s met betrekking tot bedreiging en veiligheid, politieke verantwoordelijkheid voor beveiligingsbeslissingen en verschuiving van publiek/private autoriteit. De Goede is verder lid van het Vredes- en Veiligheidscomité van de Adviesraad voor Internationale Zaken en een bestuurslid van het Dr. Catherine van Tussenbroek Fonds, dat financiële steun biedt aan vrouwen aan het begin van hun academische carrière. De Goede ontving in 2016 een ECR Consolidator Grant voor het project ‘Following the Money from Transaction to Trial: Financial Security after 9/11’.

mw. prof. dr. Natali Helberger, medwereker FdR, hoogleraar Informatierecht, in het bijzonder met betrekking tot het gebruik van informatie

Natali Helberger (foto: Jeroen Oerlemans)

Natali Helberger is hoogleraar Informatierecht, in het bijzonder met betrekking tot het gebruik van informatie, aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Helberger doet onderzoek naar hoe de rol van de gebruiker van informatie verandert onder invloed van informatietechnologie, en sociale en economische omstandigheden. Ook kijkt zij naar de implicaties hiervan voor de juridische positie, rechten en plichten van informatiegebruikers onder het huidige en toekomstige informatierecht. De rol en het gedrag van de gebruiker is tevens het gevolg van een dynamische technische omgeving. De relatie tussen recht, gedrag en technologie is daarom een ander belangrijk aandachtspunt in Helbergers onderzoek. Omdat de informatiemaatschappij grensoverschrijdend is en het informatierecht in toenemende mate (mede) in Brussel wordt bepaald, concentreert Helberger zich naast het nationale recht vooral ook op het Europees recht. Helberger is onder andere lid van het managementteam van het Instituut voor Informatierecht  en van de Wetenschapscommissie van de Faculteit, lid van de Connect Advisory Group van de Europese Commissie over de invulling van het Horizon2020-programma en lid van de Europese Cloud Computing Contracts Expert Group. Helberger ontving in 2014 een ERC starting grant voor ‘Profiling and Targeting News Readers: Implications for the Democratic Role of the Digital Media, User Rights and Public Information Policy’

Sicco de Knecht (moderator) is hoofdredacteur van ScienceGuide. Daarvoor was hij o.a. promovendus neurofysiologie, voorzitter van de stichting deFusie, columnist bij Amsterdam FM en presentator van de filosofische talkshow de Idee

De reeks gaat op 1 november verder met Jeroen de Kloet en Jochen Peter.

-

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25