Jong geleerd is oud gedaan? Over het lerend vermogen van kinderen

In samenwerking met NWO en de Nationale Wetenschapsagenda

27jun2017 20.00 - 21.30

Evenement

Hoe komt het dat je veel dingen alleen goed kunt leren tijdens je jeugd? Deze vraag staat centraal in de laatste van een reeks van drie bijeenkomsten rondom de Nationale Wetenschapsagenda. Deze avond gaan wetenschapper Barbara Braams, Sasha Witteveen en Meester Bart met elkaar in gesprek. Moderatie: Mieke van der Weij.

Leerprocessen in het jonge brein verlopen anders dan in het volwassen brein, en vinden vooral plaats tijdens bepaalde momenten van de ontwikkeling, zogenaamde kritische perioden. Veel dingen (zoals zien, spreken, sociale vaardigheden, motoriek etc) moeten we als baby/kind goed leren, op latere leeftijd lukt dat niet meer. En wat we als kind geleerd hebben blijft ons veel langer bij dan wat we later leren of ervaren. Hoe verschillen de leermechanismen tijdens kritische perioden van die in het volwassen brein? En kunnen we kritische perioden langer open houden, of later opnieuw openen om ontwikkelingsstoornissen van het brein te genezen? Wetenschapper Barbara Braams vertelt welke antwoorden de wetenschap te bieden heeft, waar Meester Bart zijn inzichten en ervaringen uit de praktijk met ons deelt. Sasha Witteveen brengt muziek ten gehore en vertelt over haar ervaringen met het leren bespelen van een instrument op jonge leeftijd.

De vragen uit de Nationale Wetenschapsagenda

Toen Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan, ambassadeurs van de Nationale Wetenschapsagenda, alle Nederlanders in 2015 opriepen om alles wat ze altijd al eens aan ‘de wetenschap’ hadden willen vragen in te sturen, had niemand kunnen vermoeden dat Nederland zo massaal aan deze oproep gehoor zou geven. Er kwamen bijna 12.000 vragen binnen. In een reeks van SPUI25-bijeenkomsten lichten we enkele van deze vragen uit en proberen we antwoorden te vinden. Deze laatste bijeenkomst draait om de vraag ‘Jong geleerd is oud gedaan? Over het lerend vermogen van kinderen’. De vragen zijn onderdeel van de clustervraag: Hoe zou het onderwijs van de toekomst eruit moeten zien? - route NeuroLabNL van de Nationale Wetenschapsagenda.

NWO

Over de sprekers

Ontwikkelingspsychologe Barbara Braams heeft aan Harvard University onderzoek gedaan naar de sociale invloed op adolescenten bij hun risicovolle en ambigue keuzes. Daarvoor ontving ze van NWO een Rubicon-beurs voor pas gepromoveerde wetenschapstalenten. Het onderzoek sluit aan bij haar promotieonderzoek. Als promovenda op het Brain Time project onderzocht Barbara of risicogedrag in de adolescentie samenhangt met leeftijd, puberteit, hormonen en persoonlijkheid. Ze ontdekte dat het beloningscentrum in de hersenen van jongeren rond 17 jaar sterker reageert. Ook sociale invloed speelde al een rol in haar promotieonderzoek.

Meester Bart is leraar Engels op de Open Schoolgemeenschap Bijlmer. Hij is populair bij zijn leerlingen, actief op social media en schrijft een column in het dagblad Trouw. Iedere dag vertrouwen zijn leerlingen Meester Bart uitspraken toe, die vaak zo ontwapenend of opmerkelijk zijn dat Meester Bart besloot ze te publiceren op zijn Tumblr-weblog en op Facebook. Inmiddels bezoeken duizenden mensen zijn pagina's iedere dag en is hij de bekendste leraar van Nederland.

Sasha Witteveen (2003) begon drie jaar geleden met contrabasspelen. Afgelopen jaar won zij op haar jonge leeftijd een eerste prijs tijdens de Nationale Finale van het Prinses Christina Concours. Sasha gaf verschillende concerten, o.a. voor de stichting Papageno en Radio 4.

Mieke van der Weij is een Nederlandse radio- en televisiepresentatrice en kinderboekenschrijfster. Zij presenteerde programma’s voor o.a. AT5, NPS en NCRV.

Bijeenkomstenreeks 'De vragen uit de Nationale Wetenschapsagenda'

Deze reeks behandelt vragen die Nederlanders willen stellen aan de wetenschap, en die zijn ingestuurd voor de Nationale Wetenschapsagenda.

De reeks bestaat uit de volgende programma’s:

18 mei: Muziek als medicijn?

19 juni: Beschaafd…beschaafder…beschaafdst? Wordt een beschaving altijd maar beter?

27 juni: Jong geleerd is oud gedaan? Over het lerend vermogen van kinderen

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25