Vertrouwen in de wetenschap?

In samenwerking met de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG)

31mei2017 20.00 - 21.30

Evenement

Recent leidde een motie van de VVD tot discussie in de Tweede Kamer over (politieke) zelfcensuur onder wetenschappers. Kunnen wetenschappers objectief zijn? Een discussie over vertrouwen in de wetenschap met wetenschapsjournalist Rob van Hattum, hoogleraar methodologie Eric-Jan Wagenmakers, hoogleraar wetenschapsgeschiedenis Jeroen van Dongen en journalist Sanne Bloemink.

Zitten persoonlijke, morele en politieke meningen betrouwbare wetenschap in de weg? Kamerlid Pieter Duisenberg (VVD) stelde dat er sprake zou zijn van een ‘glazen plafond’ voor wetenschappers door hun politieke kleur. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) gaat uitzoeken hoe dit zit. 

Hoe objectief kan onderzoek zijn? En mogen we er eigenlijk wel vanuit gaan dat onderzoek betrouwbaar en ongekleurd is, of moeten we altijd op onze quivive zijn en rekening houden met de persoonlijke voorkeuren van de wetenschapper achter het onderzoek?

De motie van de VVD is hier te vinden. 

Over de sprekers

Rob van Hattum maakt al dertig jaar radio- en televisieprogramma’s over wetenschap en technologie. Hij is eindredacteur voor VPRO-programma’s en is inhoudelijk directeur van Science Center NEMO.

Eric-Jan Wagenmakers is hoogleraar methologie aan de UvA. Hij ontving recent een prestigieuze ECR-grant om onderzoek te doen naar cognitieve modellen. Hij is een voorstander van voorregistratie van onderzoek en gaf o.a. het vak 'Good Research Practices'. 

Jeroen van Dongen is hoogleraar wetenschapsgeschiedenis, met speciale focus op natuurkunde aan de UvA. 

Sanne Bloemink is journalist en schreef recent het boek ‘Weten vraagt meer dan meten: hoe het denken verdwijnt in het regime van maat en getal’, dat gaat over het groeiende verzet tegen de huidige meetcultuur. Ze schreef recent in de Groene Amsterdammer 'Draagvlak voor de wetenschap. Het is waar maar het klopt niet'

Steffi Weber (moderator) studeerde vergelijkende literatuurwetenschap en journalistiek & media aan de UvA en schrijft voor o.a. Folia, ANP, NRC en Duitstalige media.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25