Proost op de wetenschap: Het (on)meetbare brein

12mei2017 17.00 - 18.00

Evenement

Kunnen we intelligentie voorspellen aan de hand van een hersenscan? Kunnen we emoties meten in het brein? Met deze vragen houdt Lukas Snoek zich bezig in zijn promotieonderzoek dat hij presenteert in deze editie van ‘Proost op de Wetenschap’. Een middag over de zin en onzin van hersenscans voor (psychologisch) onderzoek.

Het gebruik van de techniek van neuroimaging om de activiteit en structuur van het brein in kaart te brengen is de laatste decennia ontzettend populair geworden in psychologisch onderzoek. Zo claimen neurowetenschappers het morele centrum in het brein gevonden te hebben, het neurale correlaat van intelligentie ontdekt te hebben en autisme te kunnen reduceren tot een abnormaliteit in de hersenstructuur. Het gebruik van (pseudo)neuroimaging duikt ook op in domeinen buiten de wetenschap, zoals dat van de neuromarketing.

In zijn onderzoek bestudeert Lukas Snoek verschillende interpretationele en methodologische valkuilen die vaak voorkomen in psychologisch onderzoek dat gebruikmaakt van hersenscans. 

Over de spreker

Lukas Snoek promoveert bij de afdeling Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Naast zijn onderzoek over de toepassing van (functionele) MRI voor psychologisch onderzoek, doceert hij ook verschillende vakken over methodologie en analyse van MRI en werkt hij parttime bij het Spinoza Centre for Neuroimaging.

Over het programma

De SPUI25-programmareeks ‘Proost op de wetenschap’ geeft promovendi en onlangs gepromoveerde onderzoekers een platform om hun onderzoek te presenteren aan een breed publiek. Tijdens deze middag vertelt een jonge wetenschapper bij SPUI25 over zijn of haar recente onderzoek.

De lezingen beginnen om 17:00 uur en duren ongeveer een half uur, waarna nog uitgebreid de tijd is om vragen te stellen. Ter afsluiting verzorgt SPUI25 een kleine borrel waarmee we proosten op de onderzoeker van de week, de wetenschap en het begin van het weekend.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25