Dolle mythes. Feminisme toen en nu

In samenwerking met Amsterdam University Press

21apr2017 20.00 - 21.30

Evenement

Dragen feministen inderdaad tuinbroeken, en geen bh’s? Zijn ze verongelijkt of ook écht boos? Zeg ‘Tweede Golf’ en je krijgt een rijtje clichés over soepkippen, trutten en haaibaaien.Tijdens de presentatie van Linda Duits' nieuwe boek ‘Dolle mythes. Een frisse factcheck van feminisme toen en nu’ zullen uiteenlopende gasten en feministen van toen en nu ingaan op deze dolle mythes. Locatie: Lutherse Kerk.

Er zijn veel bekende karikaturen van feministen van toen én nu. Maar wat is daar eigenlijk van waar? In haar nieuwe boek Dolle mythes bespreekt Linda Duits vijf verwijten aan de Tweede Golf: ‘Humorloos. Acties in perspectief’, ‘Zeurders. Praatgroepen en bewustwording’, ‘Mannenhaters. Verschildenken en de rol van mannen’, ‘Lesbisch. Seksualiteit op een spectrum’, en ‘Wit. Ruimte voor vrouwen met kleur’. Zij bekijkt wat er toen daadwerkelijk gebeurde en spiegelt dat aan praktijken van nu.

Het programma zal drie van deze thema’s behandelen, namelijk: ‘Zeurders’, ‘Mannenhaters’, en ‘Wit’. Voor elk hoofdstuk zal er een panel van experts op het podium hun mening geven. Daarnaast zal ook een groep bekende feministen en andere experts op het podium plaatsnemen in een feministisch Lagerhuis. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid voor vragen uit het publiek.

Over de sprekers

Linda Duits is sociaalwetenschapper en gespecialiseerd in populaire cultuur. Ze is columnist voor Folia en publiceert regelmatig in printmedia als Het Parool en NRC Handelsblad. Duits is als onderzoeker Genderstudies verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Hedy D’Ancona is sociologe, sociaal geografe, PvdA-politica en feministe. Ze werd bekend als oprichtster van Man-Vrouw-Maatschappij en redactrice van 'Opzij'. Ze was minister van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur. 

Hadjar Benmiloud is oprichter van feministisch platform Vileine.com. Ze heeft een vaste column in Metro en Viva.  

Dylan van Rijsbergen is schrijver en publicist, hij schreef in 2009 Het onbehagen bij de man, waarin hij nadenkt over mannelijkheid in Nederland.

Nancy Jouwe werkte o.a. voor de Universiteit Utrecht, stichting Papua Volken en vrouwenfonds Mama Cash. Zij publiceerde o.a. Women, the Environment and sustainable development en Caleidoscopische Visies. De zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwenbeweging in Nederland. 

Jens van Tricht is oprichter van ‘Emancipator’, een organisatie die zich inzet voor mannen en emancipatie. Dit najaar komt zijn boek ‘Waarom feminisme goed voor mannen is’ uit.

Liza Mügge is universitair hoofddocent politicologie (UvA) en fellow Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS). Ze is gespecialiseerd in onder meer gender en etniciteit en is directeur van het Amsterdam Research Center for Gender and Sexuality (ARC-GS).

Maaike Meijer was onderdeel van de tweede feministische golf. Haar dissertatie ‘De lust tot lezen’ zette het genderperspectief binnen de Neerlandistiek op de kaart. Ze werd in 1997 benoemd op de bijzondere Opzijleerstoel aan de Universiteit van Maastricht ‘Gender, representatie en macht’ en later hoogleraar genderstudies en directeur van het Centrum voor Gender en Diversiteit.  

Justine van de Beek is sociologiestudent aan de UvA en medeoprichter van feministisch weblog stellingdames.nl.

Joke Hermes studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde bij deze universiteit op het onderwerp: het lezen van vrouwenbladen. Is sinds 2004 lector Media, Cultuur & Burgerschap aan Hogeschool Inholland en docent televisiewetenschap aan de UvA. 

Aldith Hunkar (moderator) werd bekend als nieuwslezer bij NOS en NOS Jeugdjournaal. Ze is nu CEO van Hunk-arT.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25