Evolueren wij nog? 50 jaar na de naakte aap

In samenwerking met Amsterdam University Press

21apr2017 17.00 - 18.30

Evenement

De evolutie van de mens staat sterk in de belangsteling. Wat weten we nu precies over onze voorouders? Hoe werkt evolutie eigenlijk, wat is de rol van onze genen in deze ontwikkeling? Welke overblijfselen van onze voorouders zitten er nog in ons lichaam? En evolueren wij op dit moment? Nico van Straalen en Dick Roelofs leggen het uit met de hulp van een panel van experts.

In 1967, 50 jaar geleden, kwam ‘The Naked Ape' uit, het beroemde boek van de Engelse gedragsbioloog Desmond Morris. Dit moment grijpen we aan om te reflecteren op 50 jaar onderzoek in de evolutiebiologie. De auteurs bieden in hun nieuwe boek ‘Evolueren wij nog?’ een uitgebreid geïllustreerd overzicht voor iedereen die meer wil weten van de evolutie en de ontwikkeling van de mens. Ze zoomen met name in op de biologische ontwikkelingen van ons lichaam. De auteurs zullen hun boek inleiden en krijgen reacties van een aantal experts.

x

Over de sprekers

Ronald Plasterk is politicus en wetenschapper. Momenteel is hij minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast is Plasterk bioloog, gespecialiseerd in moleculaire genetica. 

Louise Vet is directeur Nederlands Instituut voor Ecologie in Wageningen en hoogleraar Evolutionaire Ecologie aan Wageningen Universiteit.

Peter de Knijff is humaan geneticus bij LUmc en hoogleraar in de Faculteit der Geneeskunde op het gebied van de populatie- en evolutiegenetica.

Jelle Reumer is bioloog en paleontoloog. Hij is directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam en daarnaast bijzonder hoogleraar paleontologie aan de Universiteit Utrecht.

Nico van Straalen is dierecoloog, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam met als specialisaties evolutiebiologie, moleculaire ecologie en zoölogie.

Dick Roelofs is moleculaire ecoloog, eveneens werkzaam aan de Vrije Universiteit Amsterdam, leider van een onderzoeksgroep ecogenomics.

Hester van Santen (moderator) is wetenschapsredacteur bij NRC Handelsblad. Met haar artikel over peer review bij Nature won ze recent de ‘VWN-publicatieprijs 2016’ van de Vereniging voor wetenschapsjournalistiek en –communicatie (VWN).

x

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25