Zevende Jacob van Lenneplezing: Jan Hein Furnée

In samenwerking met Werkgroep De Negentiende Eeuw en de Faculteit der Geesteswetenschappen

06okt2016 20.00 - 21.30

Evenement

De grand opéra was in de negentiende eeuw een van de meest spectaculaire en populaire kunstvormen. Reizend tussen Parijs, Brussel, Den Haag en Amsterdam vertelt historicus Jan Hein Furnée aan de hand van een bijzondere grand opéra over de historische betekenis van dit fenomeen.

Zingen en dansen rond de vulkaan. Grand opéra in de negentiende eeuw tussen creatie en receptie.

In deze lezing zal Jan Hein Furnée zijn licht laten schijnen op een van de meest spectaculaire en meest populaire kunstvormen van de negentiende eeuw, die in Nederland nog vrijwel onbestudeerd is gebleven: het genre van de Franse grand opéra. Aan de hand van Daniel Aubers La Muette de Portici, de beroemde opera die het begin inluidde van de Belgische Opstand, zal hij reizend tussen Parijs, Brussel, Den Haag en Amsterdam de processen van betekenisgeving en betekenisverschuiving proberen te ontrafelen van artistieke creatie, uitvoering, transfer tot lokale receptie. ‘L’Amour sacré de la patrie etc. a surtout excité des transport d’enthousiasme dans toutes les parties de la salle’, schreef het Journal de la Haye in 1835. Waar kwam dat enthousiasme vandaan? 

Over de spreker

Jan Hein Furnée is hoogleraar Europese Cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit. Zijn onderzoek richt zich op de geschiedenis van stedelijke vrijetijdscultuur, cultuurparticipatie, consumptiecultuur, toerisme en cultuurbeleid in Nederland en West-Europa sinds 1750. Recent publiceerde hij onder meer Plaatsen van beschaafd vertier. Standsbesef en stedelijke cultuur in Den Haag, 1850-1890 (Bert Bakker, 2012) en met Peter Borsay red., Leisure Cultures in Urban Europe, c. 1700-1870: a Transnational Perspective (Manchester University Press, 2016).

De Jacob van Lenneplezing

De Jacob van Lenneplezing keert jaarlijks op de eerste donderdag van oktober terug en wil de Nederlandse literatuur en cultuur van de negentiende eeuw onder de publieke aandacht blijven brengen. Zij is in het leven geroepen bij gelegenheid van het afscheid van Marita Mathijsen als hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25