De negentiende eeuw onder de grond. Over de fascinatie voor de aardbodem en de verbeelding ervan.